Våre spesial område er Mekanikk, Hydraulikk, Elektronikk.
Service og Vedlikehold


Kontakt oss

Våre produkter og tjenester

Mekanikk

Leddlager, Trensmisjons koblinger, Snekkegir/vinkelgir, maskinering og stansing.

Hydraulikk

Ventiler, Motorer, Pumper, Sylinder, Aggregater, Oljekjøler, Filter, Hydraulikk slanger.

Elektronikk

Radiostyring, Batterier, PLS – Pc styringer, Starter – Styreskap, Elektromotorer,

Stansing og Nibbling

Slange service


Hydraulisk Høytrykksvasker

Om oss

Vi tar ansvar for miljøet

Det stilles krav om stadig forbedring av arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energiforbruk, transport, avfall, utslipp til luft og vann, samt estetikk. Vi  ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

Har du spørsmål


Ta kontakt